Loading...

Small Life

 / Home  / Photo

Project Details

Name: Small Life

Date: 2016-10-26T04:17:40.775Z

Trong thế giới này, ta nhỏ bé lắm...{{br}}Ta biết ta nhỏ bé, nên ta quyết định làm những điều lớn lao...{{br}}Ta sẵng sàng liều mình đi đến cuối con đường...{{br}}Nếu chẳng may ta gục ngã, đó là do số phận...{{br}}Nhưng nhếu ta có khả năng đi hết con đường đó, ta sẽ không còn nhỏ bé nữa...

 Previous  All works Next